564dc7c2dfb0d
Cena netto: 33 902,43 PLN
Cena brutto: 41 700,00 PLN

Zapre­zen­tuj jak naj­le­piej swoje pro­jekty z pro­fe­sjo­nalną jako­ścią wydru­ków dostęp­nych dzięki sze­ścio kolo­ro­wemu roz­wią­za­niu HP, zawie­ra­ją­cego mię­dzy innymi tusz szary oraz czarny foto­gra­ficzny. Pro­du­kuj plany, rysunki i mapy z dosko­nałą jako­ścią linii do 2400 dpi (opty­ma­li­za­cja Adobe PostScript)

– sześć ory­gi­nalnych tuszy HP, które umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie sze­ro­kiego gamutu kolo­rów ide­al­nego dla kolo­ro­wych gra­fik
– szary oraz czarny foto­gra­ficzny ory­gi­nalny tusz HP pomaga osią­gnąć pre­cy­zję linii, ciemne czer­nie i praw­dziwe neu­tralne sza­ro­ści

Wzmoc­nij wydaj­ność zespo­łów dzięki dwóm rol­kom, które poma­gają zaosz­czę­dzić czas. Zin­te­gro­wana taca wyj­ściowa na 50stron, zapew­nia pła­skie i posor­to­wane wydruki. Szyb­kie prze­twa­rza­nie zło­żo­nych pli­ków. Przej­mij kon­trolę nad swo­imi zada­niami druku i pra­cuj jesz­cze efek­tyw­niej.

– panuj nad wydru­kami – zin­te­gro­wana taca odbior­cza „stac­ker” dostar­cza pła­skie i posor­to­wane wydruki
– dwie rolki poma­gają zaosz­czę­dzić czas – łatwe łado­wa­nie papieru od przodu urzą­dze­nia, auto­ma­tyczne wyrów­na­nie, dwa roz­miary lub typy mediów, inte­li­gentne prze­łą­cza­nie rolek.
– dru­kuj szybko i popraw­nie – poje­dyn­czy wydruk A1 w 21se­kund (120 A1 w godzinę), dysk twardy 500 GB, wysoka moc prze­twa­rza­nia pli­ków
– popraw efek­tyw­ność grupy robo­czej uży­wa­jąc zin­te­gro­wa­nego narzę­dzia do zarzą­dza­nia kolejką druku, prze­cho­wy­wa­niem wydru­ko­wa­nych prac oraz śledź ich koszt

 

 

 

Specyfikacja techniczna
Łączność
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T)
Kopiowanie
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Kopie, maksymalnie Do 99 kopii
Ustawienia kopiarki Jakość kopii; Kolor kopii; Rolka; Typ treści; Oryginalny typ papieru; Uwuwanie tła; Kontrast; Prostowanie; Obsługa szkiców projektowych
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400%
Obsługiwane nośniki
Standardowe rozmiary nośników Arkusze o szerokości od 210 to 914 mm; Rolki od 279 do 914 mm
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 400 D/A1 wydruków na tydzień
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Wejście: dwa automatyczne podajniki rolek ładowane od przodu, inteligentne przełączanie rolkek, podawanie arkuszy.

Wyjście: wbudowany odbiornik z tacą układającą „Stacker” (od A4 do A0, maksymalna pojemność 50 wydruków A1), kosz na wydruki, automatyczna obcinarka.

Skaner: prosta ścieżka papieru umożliwiająca skanowanie zwykłych arkuszy i tekturowych oryginałów

Grubość nośnika Do 0.5mm (19.7 mil)
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm (36 in)
Maksymalna pojemność wejściowa roli 2
Obsługiwane formaty nośników A4, A3, A2, A1, A0
Maks. gramatura roli 11,9 kg
Rozmiary nośników, do dostosowania od 210×279 do 914×1219 mm
Średnica zewnętrzna roli 140 mm
Nośniki Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Pamięć
Standardowa pojemność pamięci 1,5 GB
Maksymalna pojemność pamięci 128 GB (dla procesu obróbki pliku)
Dysk twardy 500 GB
Wielofunkcyjność
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Zasilanie
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4.2 A max
Zużycie energii 120 watów (drukowanie), 1.3 wata (uśpienie), 5 wat (czuwanie)
Drukowanie
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Prędkość druku grafiki (tryb draft, format A1, zwykły papier) 120 wydruków A1 na godzinę
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 6 L* min/2.15 D
Zgodne rodzaje atramentów barwnikowe (C, M, Y, G, pK);
pigmentowe (mK)
Czas druku czarno-białej grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 21 sek / A1
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Teoretyczna minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (adresowane przez HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty
Obszar niezadrukowany (w roli) 3 x 3 x 3 x 3 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 3 x 22 x 3 x 3 mm
Liczba wkładów drukujących 6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Ilość dysz głowicy drukującej 9632
Głowice drukujące 1 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Pojemność Tusze HP 727 (130 ml/300 ml): błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Dokładność linii +/- 0.1%
Gwarantowana minimalna szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Ścieżka drukowania Sterownik drukarki, HP Embedded Web Server, bezpośredni wydruk z napędu USB flash, wydruk z poczty elektronicznej, usługa HP Print Service dla systemu Android, Apple AirPrint driver.
Skanowanie
Rozdzielczość skanowania, optyczna Maksymalnie 600 dpi
Maksymalna grubość nośnika 0,8 mm
Maksymalny format skanowania 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz JPEG, PDF, TIFF
Szybkość skanowania liniowego Do 6,35 cm/s (w kolorze, 200 dpi); Maksymalnie do 19,05 cm/s (w skali szarości, 200 dpi)
Typ skanera Podajnik na pojedyncze arkusze, czujnik Contact Image Sensor
Oprogramowanie
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP PCL 3 GUI sterowniki dla Windows i Mac OS X
Dołączone oprogramowanie HP Designjet Utility dla Mac i Windows®, HP Designjet ePrint & Share dla Windows®
Certyfikaty
Certyfikaty Zgodność z wymaganiami klasy A, włączając w to: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Certifikaty produktu klasy A: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA i Kanada (certyfikat CSA), UE (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1), Rosja (GOST), Singapur (PSB), Chiny (CCC), Argentyna (IRAM), Meksyk (NYCE), Korea (KATS)
Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); REACH; FEMP; EPEAT Bronze
Informacje o środowisku
Emisja mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) 5,8 B(A)
Moc dźwięku 6,5 B(A)
Emisja ciśnienia akustycznego
Ciśnienie akustyczne 47 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) 39 dB(A)
Wilgotność przechowywania względna 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
Temperatura
Zakres temperatur składowania od -25 do 55ºC
Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5 do 40ºC
Wymiary i waga
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1500 x 781 x 815 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1399 x 916 x 1110 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 145 kg
Waga 112 kg
Gwarancja Dwu-letnia w miejscu eksploatacji

Dostawa i instalacja

Działalność nasza ma zasięg ogólnopolski. W związku z tym preferujemy różne rodzaje dostawy towaru:

  • Transport sprzedawcy

Oferujemy dostawę urządzeń własnym środkiem transportu. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie, w zależności od odległości do klienta. Na terenie Warszawy i okolic nie pobieramy opłat związanych z transportem. Przy dowozie własnym gwarantujemy bezpłatną instalację (1 stanowisko) oraz instruktaż i szkolenie użytkowników z obsługi.

  • Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL.

Pomoc

Klientom, którzy instalują kopiarki, drukarki Konica Minolta we własnym zakresie podajemy adres strony producenta ze sterownikami:

Link do strony ze sterownikami

Na stronie znajdują się również instrukcje obsługi oraz inne przydatne informacje do wszystkich urządzeń Konica Minolta.